تبلیغات
دریافت کد ویدیو
دریافت کد ویدیو به جهت قرار دادن ویدیو در وبلاگ یا وب سایت مورد استفاده می باشد.
با توجه به امکانات سایت مورد نظرتان جهت درج ویدیو ، از یکی از دو روش javascript یا iframe استفاده نمایید.

» نحوه قرار دادن ویدیو آپارات بروی وبلاگهای میهن بلاگ
» نحوه قرار دادن ویدیو آپارات بروی وبلاگهای بلاگفا
» نحوه قرار دادن ویدیو آپارات بروی وبلاگهای بلاگ اسکای
» نحوه قرار دادن ویدیو آپارات بروی وبلاگهای پرشین بلاگ
» نحوه قرار دادن ویدیو آپارات بروی وب سایت خود

در سایت آپارات برای دریافت کد ویدیو به صفحه نمایش ویدیو رفته و در پایین قسمت صفحه نمایش مطابق عکس بر روی دکمه دریافت کد ویدیو کلیلک کنید .


قرار دادن ویدیو آپارات بروی وبلاگهای میهن بلاگ
• مطالب
• ارسال مطلب
• کد HTML
• کپی کردن کد آپارات در محیط کد HTML
• ارسال


قرار دادن ویدیو آپارات بروی وبلاگهای بلاگفا
• مطالب جدید
• انتخاب کد HTML
• کپی کردن کد آپارات در محیط کد HTML
• ثبت مطالب و انتشار


قرار دادن ویدیو آپارات بروی وبلاگهای بلاگ اسکای
• یادداشت جدید
• انتخاب کد HTML
• کپی کردن کد آپارات در محیط کد HTML
• ثبت مطالب و انتشار


قرار دادن ویدیو آپارات بروی وبلاگهای پرشین بلاگ
• ارسال مطالب جدید
• کد HTML
• کپی کردن کد آپارات در محیط کد HTML
• ثبت مطالب و انتشار


قرار دادن ویدیو آپارات بروی وب سایت خود
• دریافت کد آپارات
• کپی کردن کد HTML در محیط طراحی سایت خود
آنلاین کلیپ